Komisja ds. Duszpasterstwa małżeństw i rodzin

     Nasze obrady skupią się na problematyce współczesnych małżeństw i rodzin. Zastanowimy się, co zrobić, aby nasze rodziny owocniej żyły Panem Bogiem. Rodzina jest Kościołem domowym - chcemy, aby każda rodzina naszej diecezji tą prawdą żyła i nieustannie ją pogłębiała. Do dziś nie mamy katolickiego ośrodka adopcyjnego. Pomyślimy również o duchowej adopcji. Ważne jest także, abyśmy zauważyli i dowartościowali szczególną rolę ojca i matki w domu rodzinnym.

Skład osobowy Komisji ds. Duszpasterstwa małżeństw i rodzin:


1. ks. dr Dominik Drapiewski – przewodniczący
2. p. mgr Jagoda Piotrowska-Wróbel – sekretarz
3. ks. mgr Zbigniew Dyl
4. ks. mgr Zbigniew Kulesza
5. ks. mgr Krzysztof Słabicki
6. p. dr Sławomir Kahl
7. p. mgr Alicja Grzela
8. p. mgr Piotr Grzela
9. p. inż. Damian Wróbel
10. p. Teresa Bielawska
11. p. Anna Szewczyk
12. p. Ryszard Szewczyk
13. p. Lidia Świątek
14. p. Janusz Świątek