ZADANIA DEKANALNYCH RELATORÓW SYNODALNYCH

      Regulamin I Synodu Diecezji Legnickiej przewiduje funkcję dekanalnego relatora synodalnego. Nie jest to funkcja, która po raz pierwszy pojawia się na synodzie. Istnieje np. na zwoływanych Synodach Biskupów, a w Polsce funkcjonowała już na I Synodzie Diecezji Rzeszowskiej (2002-2004) i I Synodzie Diecezji Opolskiej (2002-2005). Termin relator pochodzi od słowa relacjonować. Relator ma być zatem osobą relacjonującą i przedstawiającą sprawozdania. Czytaj dalej >>


DEKANALNY RELATOR SYNODALNY POWINIEN

1. Założyć teczkę lub segregator, w którym będzie gromadził następujące dokumenty:
  • listy członków Zespołów Synodalnych;
  • drugą kopię protokołów z zebrań Zespołów Synodalnych;
  • kalendarium spotkań Zespołów Synodalnych;

  • 2. Posiadać dane teleadresowe przewodniczących oraz sekretarzy Zespołów Synodalnych;
    3. Zgłaszać do Sekretariatu Synodu na piśmie wszelkie zmiany personalne w Zespołach Synodalnych, po wcześniejszym zaprzysiężeniu osoby na członka Zespołu;
    4. Dostarczać do Sekretariatu Synodu przynajmniej raz na kwartał kopie protokołów z odbytych spotkań Zespołów Synodalnych (np. podczas spotkania z Sekretariatem Synodu);