Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży

     Komisja przede wszystkim chce określić społeczno-psychologiczną sytuację młodzieży na terenie naszej diecezji. W jakim miejscu my, jako Kościół lokalny, jesteśmy obecnie z młodzieżą. Drugim krokiem prac naszej komisji jest odczytanie znaków czasu. Przeanalizujemy efekty programu duszpasterskiego diecezji z ostatnich lat, by ocenić stopień aktywizacji młodzieży w stowarzyszeniach, grupach, ruchach.

Skład osobowy Komisji ds. Młodzieży:


1. ks. dr Andrzej Jarosiewicz - przewodniczący
2. ks. mgr Łukasz Kociołek - sekretarz
3. ks. dr Krzysztof Bojko
4. ks. dr Jan Pazgan
5. ks. mgr-lic. Tomasz Aszurkiewicz
6. ks. mgr-lic. Stanisław Bakes
7. ks. mgr-lic. Piotr Karpiński
8. ks. mgr-lic. Piotr Smoliński
9. ks. mgr Jerzy Jastrzębski
10. ks. mgr Tomasz Krauze
11. ks. mgr Jacek Saładucha
12. ks. mgr Janusz Wilk
13. ks. mgr Jacek Wojeński
14. ks. mgr Ryszard Wołowski
15. p. mgr inż. Robert Domański
16. p. Justyna Cierlik
17. p. Anna Deptuła
18. p. Tadeusz Deptuła
19. p. Izabela Kloze
20. p. Katarzyna Alicaja Łasek
21. p. Jędrzej Rams
22. p. Paweł Rosa
23. p. Beata Sumlińska
24. p. Agata Trześniewska
25. p. Zuzanna Wojtanowicz