Komisja ds. Mediów

     Ocenimy, w jaki sposób media na terenie naszej diecezji spełniają swoją rolę i czy są one też użyteczne w dziele ewangelizacji. Chcielibyśmy z tego naszego oglądu rzeczywistości wyprowadzić wnioski dotyczące działalności mediów katolickich, ale również w ogóle mediów na terenie naszej diecezji pod kątem jak najlepszego ich wykorzystania w ewangelizacji.

Skład osobowy Komisji ds. Mediów:


1. ks. mgr-lic. Piotr Nowosielski – przewodniczący
2. p. dr Jerzy Jankowski– sekretarz
3. ks. mgr-lic. Waldemar Wesołowski
4. ks. mgr Łukasz Langenfeld
5. ks. mgr Władysław Stępniak
6. p. mgr Marcin Jednorał
7. p. lic. Stanisław Obertaniec
8. p. inż. Waldemar Stachowski
9. p. Franciszek Grzywacz
10. p. Wojciech Obremski
11. p. Roman Tomczak
12. p. Jan Tomków