Komisja ds. Kultu Bożego

     Na samym początku chcielibyśmy rozesłać ankietę do wszystkich parafii naszej diecezji, aby zorientować się, jak odnowa soborowa jest realizowana w parafiach. Z tym materiałem badawczym będziemy starali się ustalić wskazania co do ożywienia życia liturgicznego w naszej diecezji.

Skład osobowy Komisji ds. Kultu Bożego:


1. ks. dr hab. Stanisław Araszczuk – przewodniczący
2. p. mgr Katarzyna Matłosz – sekretarz
3. ks. dr Marek Kluwak
4. ks. mgr-lic. Piotr Dębski
5. ks. mgr-lic. Stanisław Szupieńko
6. ks. mgr Andrzej Białek
7. ks. mgr Daniel Gołębiowski
8. ks. mgr Grzegorz Niwczyk
9. ks. mgr Władysław Sanak
10. s. mgr Teresa Turlej KDzJ
11. p. dr Wacław Szetelnicki
12. p. mgr Barbara Skoczylas-Stadnik
13. p. Ryszard Skiba