Komisja ds. Instytucjonalno-prawnych i ekonomicznych

     Zadaniem naszej komisji jest wewnętrzna organizacja diecezji. Czeka nas wiele zagadnień: biskup diecezjalny, synod diecezjalny, kuria, sąd diecezjalny, kapituła katedralna, rada kapłańska, rada duszpasterska, księża chorzy i emeryci, parafie, proboszcz, wikariusz, administrator parafialny, rektorzy kościołów i kaplic oraz kapelani, penitencjarz, dekanat i jego organizacja, wicedziekan, wikariusz generalny, archiwum diecezjalne, muzeum diecezjalne, budownictwo sakralne. Za najważniejszy temat uważam finanse diecezji oraz wynagrodzenie osób duchownych i świeckich zaangażowanych w instytucjach kościelnych.

Skład osobowy Komisji ds. Instytucjonalno-prawnych i ekonomicznych:


1. ks. dr Tadeusz Dąbski – przewodniczący
2. ks. mgr Andrzej Tracz – sekretarz
3. ks. dr Józef Lisowski
4. ks. mgr-lic. Wiesław Migdał
5. ks. mgr Józef Borowski
6. ks. mgr Marian Kopko
7. ks. mgr Robert Kristman
8. ks. mgr Bronisław Kryłowski
9. ks. mgr Wojciech Mroszczak
10. ks. mgr Robert Serafin
11. p. mgr Anna Dubińska
12. p. mgr inż. Bronisław Kurowski
13. p. mgr inż. Mirosław Skaza
14. p. mgr inż. Julian Tomaszewski