Komisja ds. Duszpasterstwa charytatywnego

     Bardzo ważne, aby idea wolontariatu jeszcze lepiej się rozwijała w naszej diecezji i aby było więcej ludzi, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi. Chcielibyśmy, żeby przybywało parafialnych zespołów Caritas i szkolnych kół Caritas. Na pewno każdy proboszcz cieszyłby się, gdyby przy parafii powstała struktura, która mu będzie pomagać, wspierać go w służeniu drugiemu człowiekowi.

Skład osobowy Komisji ds. Duszpasterstwa charytatywnego:


1. ks. dr Czesław Włodarczyk – przewodniczący
2. p. mgr Małgorzata Klocek – sekretarz
3. ks. dr Tomasz Biszko
4. ks. mgr Ryszard Dąbrowski
5. ks. mgr Janusz Kankiewicz
6. ks. mgr Krzysztof Kiełbowicz
7. ks. mgr Krzysztof Kowalczyk
8. ks. mgr Kazimierz Pietkun
9. ks. mgr Roman Raczak
10. p. mgr Halina Gajek
11. p. mgr Małgorzata Jaworska-Musiał
12. p. mgr Anna Jaworowska-Przegendza
13. p. mgr Ewa Kociołek
14. p. mgr Wojciech Kubusiak
15. p. mgr Zbigniew Musiał